ערכת בדיקה לקווי טלפון 711K


הגדל

ערכת בדיקה משדר/מקלט 711K הנה ערכת בדיקה מקצועית המיועדת לטכנאים לזיהוי  כבלים מנותקים ו/או מקוצרים וכוללת  מחולל צליל 77GX ו מגבר אינדוקטיביים 200GX .

Professional Tone/Probe Kit, includes 200GX probe, 77GX generator. Tone generator has three different tones and high/low power setting for tracing on open or shorted wires. Probe features speaker bypass when connected to butt set

77GX is a Professional generator with multiple tones, high/low power for use on open or shorted pairs.