ערכת בדיקה לקווי טלפון 701K


הגדל

ערכת בדיקה משדר/מקלט 701K הנה ערכת בדיקה קלאסית המיועדת לטכנאים לזיהוי   כבלים מנותקים או מקוצרים וכוללת  מחולל צליל 77HX ו מגבר אינדוקטיביים 200GX .

Classic Tone/Probe Kit, includes 200EP probe, 77HP tone generator.

 77HP is a Standard tone generator.